@tranngocphuongmai

@tranngocphuongmai

Trần Ngọc Phương Mai

Kiến tạo thế giới phụ nữ đắt giá, đầy khí chất, giàu có, hạnh phúc.


Likes: 112.2M
Followers: 4.5M
Following: 183
Mình phải bình tĩnh nha anh 😅#tranngocphuongmai #diligroup #phunu #tinhyeu #honnhan #vuive
6 hours ago
19.1K
1.3K
25
Khi gọi đầy đủ họ tên chồng !! #diligroup #tranngocphuongmai #phunu #honnhan #giadinh #cuocsong
1 day ago
380.7K
20.6K
68
Ai làm gì đâu ? #tranngocphuongmai #diligroup #phunu #honnhan #vochong #giadinh #giaitri
3 days ago
1.1M
37.1K
258
Khi tôi giận chồng #tranngocphuongmai #diligroup #phunu #honnhan #vochong #giadinh #giaitritiktok
4 days ago
213K
9.6K
79
Cảm động ghê !! #tranngocphuongmai #diligroup #phunu #honnhan #vochong #giadinhlaso1 #doisong
5 days ago
444.8K
15.4K
253
Khi người yêu tôi làm conan #tranngocphuongmai #diligroup #phunu #vochong #honnhan #giadinh #giaitri #cuocsong #doisong
6 days ago
151.4K
8.2K
110
Này thì giận ..! #tranngocphuongmai #diligroup #phunu #honnhan #vochong #giaitri #vuive
7 days ago
1.7M
18.3K
66
Khi vợ tôi thở dài ..! #tranngocphuongmai #diligroup #phunu #honnhan #vochong #giadinh #giaitri #haihuoc
8 days ago
127.6K
6K
70
Chồng với con #tranngocphuongmai #diligroup #phunu #honnhan #giadinh #tinhyeu #vochong #doisong
9 days ago
144K
6.3K
56
Này thì về trễ !! #tranngocphuongmai #diligroup #phunu #honnhan #giadinh #tinhyeu #vochong
10 days ago
284.3K
14.2K
80
Bạn trai ư...! #tranngocphuongmai #diligroup #phunu #tinhyeu #doisong #vuive
11 days ago
888.8K
31.4K
136
Đàn ông là vậy sao ? #tranngocphuongmai #diligroup #phunu #vochong #honnhan #tinhyeu #doisong
13 days ago
821.2K
32.9K
262
Có vợ ngoan ngay !! #tranngocphuongmai #diligroup #phunu #honnhan #vochong #tinhyeu #giadinh #haihuoc #vuive
14 days ago
133.8K
8K
82
Có chồng đáng đồng tiền bát gạo !! #tranngocphuongmai #diligroup #phunu #honnhan #giadinh #giaitri #tinhyeu
15 days ago
707.1K
39.3K
933
Chồng ơi ...! #tranngocphuongmai #diligroup #phunu #honnhan #giaitri #tinhyeu #vuive
16 days ago
297.9K
18.3K
231