@kanwal.135

@kanwal.135

Kanwalay🎶

Alhumdulillah blessed ✨ Insta link⬇️


Likes: 716.8M
Followers: 19M
Following: 29
Tere bad h ♥️💯 #kanwalzulqarnain #aizalzulqarnain #kanwalaftab
2 hours ago
192K
19K
226
Aizal ko pani aur matti chye 😂 #kanwalzulqarnain #kanwalaftab
3 hours ago
281.8K
27.2K
358
Mai aizal k sth khel krhi th ♥️ #kanwalzulqarnain #kanwalaftab
1 day ago
653.1K
59.5K
667
Fish spa 🔥 #kanwalzulqarnain #kanwalaftab
2 days ago
1.3M
77.4K
646
Lotus 🌸 #kanwalzulqarnain #kanwalaftab
2 days ago
1.3M
85.9K
486
Tum dono ny mil k #kanwalzulqarnain #kanwalaftab
4 days ago
4.3M
207.6K
927
💯 #kanwalzulqarnain #kanwalaftab
4 days ago
1.1M
93.4K
593
Ignore my nail paint #kanwalzulqarnain #kanwalaftab
5 days ago
1.4M
100.4K
645
Bas tum tak #kanwalzulqarnain #zulqarnainsikandar #kanwalaftab
5 days ago
738.7K
66.1K
463
This sound trending here 💃🏻 #kanwalzulqarnain #kanwalaftab
5 days ago
1.5M
101.6K
705
Tu ♥️ #kanwalzulqarnain #kanwalaftab
6 days ago
604K
51.6K
438
Dewana dillan ♥️ #kanwalzulqarnain #kanwalaftab
6 days ago
831.6K
75.1K
532
Phoolan cho 🌸 #kanwalzulqarnain #kanwalaftab
6 days ago
832.9K
91.1K
544
Tu mera good luck♥️😇 #kanwalzulqarnain #aizalzulqarnain #zulqarnainsikandar #kanwalaftab
7 days ago
1.9M
137.3K
747
Yahn kiya krhe ho?@ch.zulqarnain25 ✨🧿♥️ #kanwalzulqarnain #kanwalaftab #foryoupage #foryou
2 years ago
48.9M
2.5M
12.2K
Apni duaon m yaad rakhiye ga sab 😍 @ch.zulqarnain25 ✨🧿🌎 #kanwalaftab #kanwalzulqarnain
3 years ago
36.9M
2.3M
16.6K