@huyseoul_idol

@huyseoul_idol

Oppa Huy IDol

Kênh YOUTUBE : Oppa Huy IDol 👆 Contact 📨 : [email protected]


Likes: 199M
Followers: 6.9M
Following: 3
Đi Làm | Xóm Õng Ẹo 10 🤭 #huyseoul
2 days ago
463.6K
28.5K
165
Tưởng Bở | Xóm Õng Ẹo 9 🤭 #huyseoul
3 days ago
2.1M
91.7K
216
Best Người Yêu | Xóm Õng Ẹo 8 🤭 #huyseoul
4 days ago
1.7M
77.4K
221
Bất Ngờ Chưa | Xóm Õng Ẹo 7 🤭 #huyseoul
5 days ago
219.2K
21.3K
110
Lú Luôn | Xóm Õng Ẹo 6 🤭 #huyseoul
6 days ago
1.1M
61.3K
212
Ù Té Khẩn | Xóm Õng Ẹo 5 🤭 #huyseoul
7 days ago
666.7K
37.7K
145
Ố Dề | Xóm Õng Ẹo 4 🤭 #huyseoul
8 days ago
2.3M
107.6K
287
Học Sinh Ngoan | Xóm Õng Ẹo 3 🤭 #huyseoul
10 days ago
2.6M
119.7K
466
Thôi Phắn Đi | Xóm Õng Ẹo 2 🤭 #huyseoul #TiktokMaster2023 #Tiktokgiaitri
11 days ago
3.5M
139.4K
440
Xóm Õng Ẹo 🤭 #huyseoul #TiktokMaster2023 #Tiktokgiaitri
12 days ago
2.1M
91.6K
250
Thảm Án | Sê Lốc Huy - Thám Tử 🕵️‍♂️ #huyseoul #Master2023byTikTok #TikTokGiaiTri
13 days ago
2.5M
106.6K
316
Số Phận ❗️ #huyseoul #Master2023byTikTok #TikTokGiaiTri
14 days ago
3.7M
145.5K
422
Về Nhà Với Anh ! 🤗 #huyseoul #Master2023byTikTok #TikTokGiaiTri
15 days ago
2M
87.9K
288
Bạn Tốt ! 🤫 #huyseoul #Master2023byTikTok #TikTokGiaiTri
17 days ago
1.9M
96.6K
565
Máy Ảnh Tương Lai ! 😰 #huyseoul #Master2023byTikTok #TikTokGiaiTri
18 days ago
1.9M
90.3K
466
A THUA RỒI 🥺 #huyseoul #giaitri
2 years ago
43.6M
1.5M
6.8K
Đàn ông mặc váy 🥺 #huyseoul #giaitri
2 years ago
43.8M
1.7M
6.2K
Bậc thầy né Thính 😆 #huyseoul #hài #giaitri
2 years ago
41.2M
1.5M
9.2K