@galaxy_navatra

@galaxy_navatra

Galaxy Navatra

បទចម្រៀងថ្មីៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា


Likes: 41.8M
Followers: 4.5M
Following: 6.7K
អារម្មណ៍ដូចចង់បានម៉ែក្មេកទាន់រដូវបុណ្យភ្ជុំ😍 #galaxynavatra #សមហៅម៉ែក្មេក #ទសវត្សរ៍ទី60 #តន់ចន្ទសីម៉ា #tonchanseyma #KrudEnergyDrink #KrudIceEnergyDrink #EnjoyPowerWithKrud #pop #khmermusic #ចម្រៀងភ្ជុំបិណ្ឌ
4 days ago
14K
957
16
រាល់ថ្ងៃខំមាំណាស់ សមសំពះចាស់ៗ ក្រែងលោមានអ្នកចូលស្តី☺️ [ អបអរសាទរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ] #galaxynavatra #តន់ចន្ទសីម៉ា #tonchanseyma
4 days ago
144.4K
8.6K
61
កុំខ្មឺតពេកប្រយ័ត្នគ្មានអ្នកយកធ្វើប្រពន្ធ តិចស្តាយក្រោយ😆 #galaxynavatra #ខ្មឺតតាំងពីក្មេង #ទសវត្សរ៍ទី60 #តន់ចន្ទសីម៉ា #tonchanseyma #DragonBeer #StartEnjoying #pop #khmermusic #ចម្រៀងភ្ជុំបិណ្
5 days ago
15.7K
1.1K
20
ខ្មឺតតាំងពីក្មេង ចឹងតើបាននៅសីងហ្គល😀 បទ: ខ្មឺតតាំងពីក្មេង | តន់ ចន្ទសីម៉ា [អបអរសាទរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ] #galaxynavatra #តន់ចន្ទសីម៉ា #tonchanseyma
5 days ago
282.5K
20.4K
97
ហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំសូន្យឈឹងពេលគ្មាននាងនៅក្បែរ💔 #galaxynavatra #ហេតុអ្វីនាង #ទសវត្សរ៍ទី60 #tempotris #AllCheers #VattanacPremiumBeer #pop #khmermusic #ចម្រៀងភ្ជុំបិណ្ឌ
6 days ago
163.8K
12.7K
61
បទ: ហេតុអ្វីនាង? | Tempo Tris Album រំលឹកទសវត្សរ៍ទី60 #galaxynavatra #TempoTris
6 days ago
274.7K
24.7K
201
Dubai ឆ្ងាយណាស់អូនទៅលេងជិតៗបានហើយ ទុកលុយទិញឡេព្រោះបងខ្លាចអូនខ្មៅ😍 #galaxynavatra #អូនចង់ទៅលេងDubai #ទសវត្សរ៍ទី60 #តន់ចន្ទសីម៉ា #tonchanseyma #KrudEnergyDrink #KrudIceEnergyDrink #EnjoyPowerWithKrud #pop #khmermusic #ចម្រៀងភ្ជុំបិណ្ឌ
7 days ago
15.9K
919
14
👉បទ: អូនចង់ទៅលេង Dubai ពីកំពូលតារាចម្រៀង តន់ ចន្ទសី រសជាតិថ្មីរីករាយកម្សាន្តជាមួយ Galaxy Navatra ដែលលោកពុក អ្នកម៉ែ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ ក្នុងទសវត្សរ៍ 60 ជាកាដូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនរាំលេងកម្សាន្ត ក្នុង រដូវបុណ្យភ្ជុំឆ្នាំនេះ។ ❤️
7 days ago
83.7K
3.9K
32
បើព្រមស្រឡាញ់បង ឈប់ឱ្យអូនលក់សណ្តែកដី ដូរមកលក់ពេជ្រម្តងណាចែណ៎ា!❣️ #galaxynavatra #លង់ស្នេហ៍ចែលក់សណ្តែកដី #ទសវត្សរ៍ទី60 #ព្រាបសុវត្ថិ #preapsovath #តន់ចន្ទសីម៉ា #tonchanseyma #AllCheers #VattanacPremiumBeer #pop #khmermusic #ចម្រៀងភ្ជុំបិណ្ឌ
8 days ago
12.1K
749
15
👉បទ: លង់ស្នេហ៍ចែលក់សណ្តែកដី ពីកំពូលតារាចម្រៀង ព្រាប សុវត្ថិ ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា រសជាតិថ្មីរីករាយកម្សាន្តជាមួយ Galaxy Navatra ដែលលោកពុក អ្នកម៉ែ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ ក្នុងទសវត្សរ៍ 60 ជាកាដូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនរាំលេងកម្សាន្ត ក្នុង រដូវបុណ្យភ្ជុំឆ្នាំនេះ។ ❤️
8 days ago
11.5K
680
13
ចិត្តថាអត់ទេ តែមាត់ចេះតែទាមទារ ចឹងក៏ភ្លក់មួយមាត់ទៅធាត់ដែរ😆 https://lnk.bio/GalaxyNavatra #galaxynavatra #ចិត្តឃាត់មាត់ទំពា #ទសវត្សរ៍ទី60 #តន់ចន្ទសីម៉ា #tonchanseyma #DragonBeer #StartEnjoying #pop #khmermusic #ចម្រៀងភ្ជុំបិណ្ឌ
9 days ago
12.3K
886
18
គួរបន្ទោសខាងណាឥឡូវ បើវាចេះតែឃ្លា😋😋 ចិត្តឃាត់មាត់ទំពា | តន់ ចន្ទសីម៉ា [ Album រំលឹកទសវត្សរ៍ទី60 ] #galaxynavatra #សិល្បៈរស់ក្នុងសន្តិភាព  #tonchanseyma #ចិត្តឃាត់មាត់ទំពា
9 days ago
51K
2.8K
34
សួរអីដំណើបៗអ៊ីចឹង យីហ៊ឺគឺយីហ៊ឺឱ្យហៅងៀតមឹកយ៉ាងម៉េច😉 ងៀតមឹកគេមិនហៅងៀតមឹក | ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា [ Album រំលឹកទសវត្សរ៍ទី60 ] #galaxynavatra #ងៀតមឹកគេមិនហៅងៀតមឹក #ទសវត្សរ៍ទី60 #ខេម #តន់ចន្ទសីម៉ា #tonchanseyma #khem #KrudBeer #GoodTimeKrudTime #pop #khmermusic #ចម្រៀងភ្ជុំបិណ្ឌ
10 days ago
15.7K
849
13
គ្មានទៅចង់ឆ្ងល់អីទេ ការពិតចង់សាសងសម្តីនឹងអូនតើ🥰 #galaxynavatra #ងៀតមឹកគេមិនហៅងៀតមឹក #ទសវត្សរ៍ទី60 #ខេម #តន់ចន្ទសីម៉ា #tonchanseyma #khem #KrudBeer #GoodTimeKrudTime #pop #khmermusic #ចម្រៀងភ្ជុំបិណ្ឌ
10 days ago
130.8K
3.5K
32
កុំចេះតែចោទប្អូន ការពិតប្អូនពៅល្អៗណាស់😆 នែ ! អាប្អូនពៅ | ខាន់ ជេមស៌ ft. គូម៉ា [ Album រំលឹកទសវត្សរ៍ទី60 ] #galaxynavatra #ទសវត្សរ៍ទី60 #នែ!អាប្អូនពៅ #ខាន់ជេមស៌ #គូម៉ា #khanjames #kuma  #DragonBeer #VActiveKiwiGreen #StartEnjoying #pop #KhmerSong  #khmermusic
11 days ago
12.7K
1.2K
21